Saadud toetused:
2015.a. Meede 4.1 (kolmas voor)- Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus. Põllumajandustehnika soetamine 77 242.75
2015.a. Meede 4.1
(esimene voor) - Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus. Lihaveiselauda rekonstrueerimine, tahkesõnnikuhoidla ehitamine, põllumajandustehnika soetamine 132 195.96
2013.a. Meede 1.4.1 -
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus. Põllumajandustehnika soeamine 50 958.83
2012.a. Meede 1.2 - Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine. 40 000.00